do kasy suma: 0,00 zł
więcej
KOSZTY DOSTAWY
ROŚLINY:
kurier przelew - od 20,00 zł (za 30 kg)
kurier pobranie - od 28,00 zł (za 30 kg)

DONICE:
kurier przelew - GRATIS!
kurier pobranie - od 28,00 zł
Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, 

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób roslinyegzotyczne.pl ( LEOFRANCO S.C.),  przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują. Informacje znajdują się poniżej pod nazwą "OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO". 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest LEOFRANCO S.C. (dalej „LEOFRANCO”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzemienieckiej 17.
 

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez LEOFRANCO S.C.?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez LEOFRANCO, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email sklep@roslinyegzotyczne.pl.

 

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w sklepie roslinyegzotyczne.pl , jak i później, podczas korzystania przez Ciebie ze  sklepu internetowego roslinyegzotyczne.pl

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.
 

W jakim celu i na jakiej podstawie LEOFRANCO przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umożliwienia przeprowadzenia realizacji zamówienia w ramach sklepu roslinyegzotyczne.pl
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach sklepu;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych roslinyegzotyczne.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami roslinyegzotyczne.pl;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników LEOFRANCO w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie);
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

LEOFRANCO jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili  w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.
 

Czy musisz podać LEOFRANCO S.C. swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy (realizacja zamówienia) tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy. Jeśli nie podasz tych  danych osobowych,  nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. 
 

W jakim celu potrzebujemy Twoje poszczególne dane?

Imię, nazwisko - Twoje imię i nazwisko potrzebujemy w celu zrealizowania umowy. Te dane przekazujemy firmie kurierskiej bądź pocztowej, która dostarcza Twoją paczkę. 

Dodatkowo Twoje imię i nazwisko potrzebne jest nam w celu kontaktu z Tobą w sprawie zamówień, reklamacji, zwrotów towaru.

Adres - Twój adres potrzebny jest nam w celu dostarczenia do Ciebie paczki. Adres przekazujemy firmie kurierskiej.

Numer telefonu - Twój numer telefonu potrzebny jest nam do zrealizowania Twojego zamówienia. Dodatkowo numer przekazujemy firmie kurierskiej.
Adres e-mail - Twój adres e-mail jest nam potrzebny do zrealizowania Twojego zamówienia. Służy nam do kontaktu z Tobą, a także przekazywany jest firmie kurierskiej.
 

Jakie masz uprawnienia wobec LEOFRANCO S.C.?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez LEOFRANCO S.C. cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 •  

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
 

Komu LEOFRANCO udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, producentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, firmom kurierskim które współpracują z LEOFRANCO S.C.), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na roslinyegzotyczne.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

LEOFRANCO S.C. przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
 

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informujemy, że sklep roslinyegzotyczne.pl nie udostępnia danych osobowych i adresowych osobom trzecim! Robiąc zakupy Państwa dane są w 100% bezpieczne.

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia tj. imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon i inne informacje dotyczące zakupów są wykorzystywane przez sklep w celu komunikacji koniecznej do realizacji złożonego zamówienia.

 2. Dane osobowe są informacjami poufnymi. Sklep roslinyegzotyczne.pl nie udostępnia tych danych żadnym osobom trzecim, firmom czy organizacjom.

 3. Klient ma wgląd do swoich danych osobowych. W każdej chwili może je zaktualizować, edytować lub usunąć.

 4. Klient składając zamówienie świadomie i dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych.

 5. Sklep roslinyegzotyczne.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych klientów w celach marketingowych tj. do wysyłania wiadomości reklamowych e-mail, przy czym Klient ma prawo rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości.

Polityka Cookies

Dnia 22.03.2013 w Polsce weszły w życie przepisy prawa związane z koniecznością informowania o działaniu plików "cookies" na stronach internetowych, w tym sklepach internetowych. Od tego dnia wszystkie serwisy, portale i sklepy internetowe zobligowane są do informowania Klientów o działaniu plików "cookies".

Co to są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" popularnie nazywane "ciasteczkami" to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer, zapisywane i przechowywane na urządzeniach z których korzystają użytkownicy (tj. komputerach, tabletach czy smartphonach) podczas przeglądania stron www i sklepów internetowych. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz przypisaną wartość.

Stosowane przez roslinyegzotyczne.pl pliki cookies są bezpieczne dla Klientów. Pozwalają one zidentyfikować użytkowników i dostosować sklep indywidualnie do upodobań w celu ułatwienia wyszukiwania pożądanych produktów, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka oraz łatwiejszego złożenia zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że każdy użytkownik może wyłączyć działanie plików cookies zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce, dostosowując je do swoich upodobań.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl